CopyRight 2013©福建省新天地app食pin有限gong司 地址:福建省福州市闽侯县jing溪镇福州粮食批发jiao易市场加工区7#  电话: 4008-066677 传真:0591-22628912

 友情lian接    jishu支持:sanwuhu联 闽ICP备11001287号-1